Kurkumina nadzieją na sprawną i zdrową starość

Kurkumina nadzieją na sprawną i zdrową starość

Czy starzejąc się musimy chorować?

Organizm każdego człowieka ulega starzeniu. Jednakże proces starzenia, w przeciwieństwie do koncepcji długowieczności, nie jest uwarunkowany genetycznie. Kluczowym elementem procesu starzenia się organizmu jest starzenie się układu odpornościowego, które może mieć częściowy wpływ na zmiany immunologiczne związane z wiekiem. W wyniku powyższego dochodzi do przewlekłego stanu prozapalnego o niewielkim nasileniu (inflamm-ageing, czyli starzenie się w stanie zapalnym). Chociaż proces starzenia sam w sobie nie jest chorobą, to w jego wyniku organizm staje się podatny na wiele z nich. Wysunięto hipotezę, że stany zapalne o niewielkim nasileniu mogą być nie tylko przyczyną samego starzenia się (inflamm-ageing i SASP), ale i wielu chorób związanych z wiekiem, takich jak np. nowotwory, miażdżyca tętnic, demencja, choroba Alzheimera, depresja, otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu 2.

Założenie, że pomiędzy procesem starzenia a chorobami związanymi z wiekiem istnieje powiązanie, nasuwa zasadnicze pytanie, czy koncentracja wysiłków na samym wyleczeniu chorób związanych z wiekiem jest optymalnym sposobem na zdrowsze i wygodniejsze życie starszych. Rzeczywiście, przedstawiono nową strategię, która – miejmy nadzieję – sprawi, że starzenie się będzie zdrowe. Ostatnio postulowano, że interwencje ukierunkowane na spowolnienie procesu starzenia mogłyby przynieść o wiele więcej korzyści niż celowanie w poszczególne choroby. Mogą pomagać zapobiegać chorobom i procesowi starzenia. Teoria ewolucji Kirkwooda (ang. disposable soma) mówi, że starzenie się jest procesem nieuniknionym, ale jednocześnie plastycznym i podatnym na sterowanie. Możliwe więc, że właśnie za pomocą interwencji dietetycznych, farmaceutycznych lub zmian genetycznych można przedłużyć długość życia.

Kurkumina jako potencjalne rozwiązanie dla długowieczności

Nutraceutyki to składniki pokarmowe, które posiadają udowodnione, korzystne właściwości fizjologiczne lub ochronne przed chorobami przewlekłymi. Znaczenie kurkuminy jako nutraceutyka podkreśla wiele dowodów naukowych potwierdzających jej właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne in vitro i in vivo. Kurkumina jest cząsteczką roślinną otrzymywaną z kłącza ostryżu, zwanego też kurkumą (Curcuma longa), nadającą indyjskiej curry żółte zabarwienie. W medycynie indyjskiej i chińskiej kurkuminę od tysiącleci stosuje się w leczeniu wielu chorób i jako środek przyspieszający gojenie ran. Ostatnio naukowcy poświęcają jej wiele uwagi ze względu na to, że posiada niespotykaną liczbę celów cząsteczkowych (ang. molecular targets), uzasadniających jej działanie chemoprewencyjne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Najdalej idące konsekwencje fizjologiczne wydają się znajdować źródło w aktywności kurkuminy jako inhibitora działania czynnika transkrypcji NF-kB. Czynnik transkrypcji NF-kB jest kluczowym regulatorem procesu zapalnego, aktywującym ekspresję wielu cytokin prozapalnych. Wiele efektów działania kurkuminy można również wyjaśnić zdolnością cząsteczki do opanowania ostrego i przewlekłego zapalenia poprzez oczyszczanie z reaktywnych form tlenu i azotu i wzmocnienie antyoksydacyjnego mechanizmu obronnego. Kurkumina to jednak nie tylko prosty przeciwutleniacz. To czynnik elektrofilowy, który uruchamia szlak sygnalizacyjny Nrf2/ARE, odgrywający kluczową rolę w aktywacji enzymów antyoksydacyjnych, enzymów drugiej fazy, a także tzw. Witagenów, które mogą mieć decydujące znaczenie w rozwoju chorób wywołanych stresem oksydacyjnym.

Liczba obserwacji potwierdzających korzystne działanie kurkuminy jako czynnika chroniącego przed różnymi chorobami, zwłaszcza chorobami związanymi z wiekiem, wciąż rośnie. Wydaje się, że nadzwyczajna moc kurkuminy, wynika z zapalnego podłoża wielu chorób i aktywności przeciwzapalnych samej kurkuminy. Istnieje przekonujący i racjonalny argument przemawiający za zdolnością kurkuminy do wywierania wpływu na proces starzenia komórkowego i opóźnienia starzenia.

Niniejszy materiał powstał na podstawie pracy poglądowej „Kurkumina, stan zapalny i choroby związane z wiekiem”, Sikora et al. Immunity and Ageing 2010, 7:1

Close Menu